27/03/2017

Javna rasprava – predlog za izmene i dopune opštih akata

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je, na sedmoj redovnoj sednici, održanoj u Beogradu, 25. marta 2017. godine, na osnovu člana 55. stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 79. stav 2 Statuta Zajednice sudija i kontrolora RSS, doneo odluku da stavi na javnu raspravu predloge za izmene i dopune opštih akata Zajednice, radi usklađivanja sa novousvojenim opštim aktima Rukometnog saveza Srbije, i to:
–  Statuta Zajednice sudija i kontrolora RSS, i
–  Pravilnika o kategorizaciji sudija i kontrolora.

U vezi toga, određeno je da javna rasprava traje 15 (petnaest) dana, od dana objave nacrta opštih akata (izmena i dopuna) u Službenom glasilu Zajednice.

Predlog za izmene i dopune u formi amandmana može podneti svaki neposredni ili posredni član Zajednice, pisanim putem dostavljanjem na službenu adresu za elektronsku poštu (zsikrss@gmail.com).