Naknadni i popravni zimski seminari sudija i kontrolora

Shodno odluci Upravnog odbora ZSiK RSS od 28.02.2020. godine, naknadni i popravni zimski seminari sudija i kontrolora biće održani po sledećem rasporedu:

  • Grupa Centar, u Beogradu, u nedelju, 8.03.2020 (shuttle run test od 8,00 u hali na Banjici, teoretski deo od 9,00 u hotelu M) (ispitna komisija: Zoran Tijanić, Zoran Đuričić)
  • Grupe Istok, Zapad, u Nišu, u nedelju, 8.03.2020 (početak od 10,00, hala Čair) (ispitna komisija: Milan Rakić, Vladimir Živković)
  • Grupa Sever, u Vrbasu, u nedelju, 15.03.2020 (početak od 9,00, CFK ’’Drago Jovović’’) (ispitna komisija: Marton Fabijan, Zdravko Adamović, Vladimir Knežić)

Obaveze sudija i kontrolora su iste kao i za redovne seminare.

Odluka o prestanku svojstva članova ZSiK RSS

Na osnovu člana 55. stav 2 tačka 23. Statuta ZSiK RSS, te ovlašćenja iz člana 68 stav 2, a u vezi stava 4 istog člana, u smislu odredbi člana 25. stav 1 tačka 2, te člana 26. stav 1 Statuta ZSiK RSS, Odbor za hitna pitanja Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije je, dana 11. januara 2020. godine, zbog neplaćanja godišnje članarine za 2020. godinu, opštom saglasnošću doneo

Odluku o brisanju iz članstva ZSiK RSS

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Skupštini ZSiK RSS u roku od 15 (petnaest) dana od objave u Službenom glasilu ZSiK RSS, u smislu člana 26. stav 2 Statuta ZSiK RSS.

Ipak, ukoliko član kome je prestalo članstvo u ZSiK RSS u roku ostavljenom za eventualnu žalbu naknadno namiri članarinu za 2020. godinu, istome će biti obnovljeno članstvo bez posebne procedure predviđene za vraćanje u članstvo