15.02. 2016

Odluke Odbora za hitna pitanja ZSiK RSS

Odbor za hitna pitanja Zajednice sudija i kontrolora RSS je 15.02.2016. godine doneo odluke o naknadnom ažuriranju lista sudija i dr, a prema podnetim zahtevima ZSiK RS Beograda, ZSiK Srednjebanatskog okruga, te ovlašćenog lica ORC Požarevac. Shodno predmetnoj odluci, vrši se objava ažuriranog spiska članova Zajednice za 2016. godinu. Odbor za hitna pitanja – Odluka […]

Detaljnije
14.02. 2016

Izborna Skupština ZSiK Srednjebanatskog okruga

Redovna izborna Skupština Zajednice sudija i kontrolora Okružnog rukometnog saveza Srednjebanatskog (sa sedištem u Zrenjaninu) sazvana je za utorak, 16. februar 2016. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.

Detaljnije
12.02. 2016

Izborna Skupština ZSiK GRS Sombor

Redovna izborna Skupština Zajednice sudija i kontrolora GRS Sombor sazvana je za subotu, 13. februar 2016. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.

Detaljnije
11.02. 2016

Izborna Skupština ZSiK GRS Novi Sad

Redovna izborna Skupština Zajednice sudija i kontrolora GRS Novi Sad sazvana je za četvrtak, 18. februar 2016. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.

Detaljnije