Aktuelno

21.01. 2016

Redovna sednica Upravnog odbora ZSiK RSS

Redovna sednica (XXII) Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije biće održana u Beogradu (nove prostorije Rukometnog saveza Srbije), ul. Tošin bunar br. 272, u subotu, 23. januara 2016. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal za sednicu dostavljeni su članovima putem elektronske pošte.

Detaljnije
05.01. 2016

Javna rasprava o opštim aktima ZSiK RSS

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je doneo odluku da otvori javnu raspravu o nacrtu opštih akata Zajednice, i odredio da se ista sprovede u periodu od 5. do 20. januara 2016. godine. Sve primedbe, sugestije i predloge, zainteresovane rukometne sudije i kontrolori, te drugi zainteresovani rukometni činioci, mogu dostaviti u datom roku, pisanim […]

Detaljnije