Aktuelno

14.06. 2015
Photo0040

Sednice Upravnog odbora i Komisije za praćenje suđenja ZSiK RSS

Redovna sednica (XVIII) Upravnog odbora Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, 20. juna 2015. godine. Poziv sa dnevnim redom i radni materijal za sednicu dostavljeni su članovima elektronskom poštom. Redovna sednica (XXV) Komisije za praćenje suđenja Zajednice sudija i kontrolora RSS biće održana u Beogradu, 17. juna 2015. godine. Poziv sa dnevnim redom i […]

Detaljnije
11.06. 2015
velikiplaceholder-840x32019

Usvojene izmene i dopune Kriterijuma, utvrđena nova kontrola suđenja

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je utvrdio izmene i dopune Kriterijuma za formiranje lista sudija i kontrolora, Kriterijuma za sticanje zvanja međunarodnih sudija, i Odluke o načinu utvrđivanju rang lista sudija i kontrolora. Osim toga, doneto je novo Uputstvo o vršenju kontrole suđenja, kao i novi obrazac kontrole, koji će se koristiti u […]

Detaljnije