Aktuelno

22.07. 2016

Izmene IHF Pravila igre sa dodatnim tumačenjima

Međunarodna rukometna federacija (IHF) donela je odluku o izmenama Pravila rukometne igre, koje stupaju na snagu 1.07.2016. godine. Izmene IHF Pravila igre možete preuzeti na sledećem linku: Izmene IHF Pravila igre 2016 Dodatni dokumenti koji sadrže odgovarajuća uputstva i tumačenja Pravila igre 2016 (dodatni dokumenti) U slučaju potrebe za naknadnim objašnjenjima, zainteresovani članovi se mogu […]

Detaljnije
13.07. 2016

Usvojene jedinstvene liste sudija i kontrolora za takmičarsku sezonu 2016/2017

Na osnovu člana 55. stav 2 tačka 19. Statuta Zajednice sudija i kontrolora Rukometnog saveza Srbije, a u vezi sa članom 51, 52. i 53. stav 1 i 3 Pravilnika o rukometnim takmičenjima Rukometnog saveza Srbije, te na osnovu odredbi Kriterijuma za formiranje lista sudija i kontrolora za rukometna takmičenja, Upravni odbor Zajednice sudija i […]

Detaljnije
02.07. 2016

Redovni jesenji seminari za sudije i kontrolore

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS na trećoj redovnoj sednici, održanoj 17.06.2016. godine, te Odbor za hitna pitanja na elektronskoj sednici od 28.06.2016. godine, doneli su odluku o terminima i uslovima održavanja redovnih jesenjih seminara za sudije i kontrolore svih liga. Redovni jesenji seminari za sudije i kontrolore biće održani prema sledećem rasporedu (programi […]

Detaljnije